User
DETAIL ČLÁNKU...
Reakce na zneužití ISIA známky [tisková zpráva]

Reakce na zneužití ISIA známky [tisková zpráva]

18.04.2016 Petr Hudec
  • tiskova zprava

Dne 18. 4. 2016 byla na www stránkách APUL – Asociace profesionálních učitelů lyžování, z.s. (dále jen APUL) vystavena „senzační zpráva“ o zneužití ISIA známky neoprávněnou osobou, kdy známka ISIA byla vylepena na členský průkaz naší organizace. Zpráva končí výzvou všem členům ACSI, aby se zdrželi tohoto jednání.

Dne 18. 4. 2016 byla na www stránkách APUL – Asociace profesionálních učitelů lyžování, z.s. (dále jen APUL) vystavena „senzační zpráva“ o zneužití ISIA známky neoprávněnou osobou, kdy známka ISIA byla vylepena na členský průkaz naší organizace. Zpráva končí výzvou všem členům ACSI, aby se zdrželi tohoto jednání.
 
Dovolujeme se proti takovému účelovému nařčení ohradit, neboť se jedná o tzv. princip kolektivní viny. Bohužel se, dle současných informací, jedná o pochybení konkrétního člena, které ACSI nemohlo nikterak ovlivnit. Tímto účelovým tvrzením APUL jsou všichni členové ACSI postaveni na stejnou úroveň osoby, která se údajně dopustila tohoto jednání. Takový způsob jednání je v moderní demokratické společnosti nepřípustný, neboť pak by automaticky všichni váleční uprchlíci byli teroristé apod. Je nám líto, že ani 27 let po revoluci se stále musíme potkávat s těmito praktikami, které patří, dle našeho uvážení, dávné minulosti.
 
ACSI je moderní organizací, která ctí pravidla a na takových pravidlech i samotná vznikla. Bohužel v každé slušné společnosti, v případě, že dojde ke zneužití její členské karty, je o tom tato organizace informována oficiální cestou. K tomu však doposud nedošlo ani národní organizací a ani mezinárodní organizací a ACSI v současné době nedisponuje informací o jakého člena její asociace se jedná, popřípadě zda nedošlo ke ztrátě karty jejím členem, eventuelně jinou situaci. Nabýváme tímto bohužel dojmu, že APUL se místo snahy o nalezení řešení a eliminaci podobných praktik do budoucnosti, ať již se jedná o zneužití ISIA známky na svých vlastních průkazech, či jiných organizací, kterým známky dodává, snaží o pouhou senzaci, či vynáší unáhlené soudy a zastírá tak problémy ve vlastních řadách.
 
ACSI sděluje, že v případě, že k takovému zneužití došlo, jedná se o politováníhodnou situaci a prohlašuje, že se bude aktivně podílet na jejím řešení za předpokladu, že k tomu bude oficiální cestou požádáno.
 
ACSI si velice váží důvěry jak instruktorů, tak lyžařských škol a oceňuje, že i přes podobné „mediální senzace“ a tlak představitelů APUL se jak členská základna, tak síť lyžařských škol rozrůstá. V současné chvíli jsme v roce 2016 na celkovém počtu 15 spolupracujících lyžařských škol, což je více, než jsme si v prvním roce působení vytyčili a za projevenou důvěru Vám tímto ještě jednou děkujeme.
 
V Praze dne 18. 4. 2016
 
Petr Hudec
Člen výkonného výboru ACSI za marketing a komunikaci
Zpět na seznam článků...

VAŠE NÁZORY K: Reakce na zneužití ISIA známky [tisková zpráva]

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT...
Naši vážení partneři...

Je nám ctí, že můžeme spolupracovat s následujícími partnery. Budeme rádi, pokud si i ty prohlédneš jejich prezentaci.